25 October, 2021

کوچه آشتی در بافت تاریخی و فرهنگی کاشان.

خبرگزاری – گروه استان ها: کاشان یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران و جهان است. شهری که در نخستین پایه های برنامه ریزی شهری مدرن در جهان و در زمانی شکل گرفت که مردم جهان درک علمی از تک همسری نداشتند.

بافت تاریخی و فرهنگی سرزمین باستان کاشان مملو از هویت های اصلی و تاریخی مردم منطقه باهویت کاشان است. متوجه شد

معماری اصیل و ماندگار از ایران باستان ، که تجسم عینی آن را می توان در کاشان مشاهده کرد و اولین خاستگاه تمدن بشری است ، به ما یادآوری می کند که ظرافت هنرمندان این سبک معماری در محدوده زمانی نیست بلکه برای همه است تاریخ هویت ماندگار مردم این سرزمین را نشان می دهد.

یکی از جلوه های زیبای این معماری زیبا در بافت تاریخی و فرهنگی کاشان را می توان در کوچه پس کوچه های باریکی موسوم به کوچه آستیکاناکان یافت. از این کوچه ها به دلیل عرض کم نمی توان بیش از یک نفر عبور کرد و اگر دو نفر بخواهند در این کوچه از یکدیگر عبور کنند به دلیل عرض کم با یکدیگر برخورد می کنند.

در این شرایط اگر دو نفر که از هم عصبانی هستند وقتی در این کوچه ها هستند چون نمی توانند از کنار هم رد شوند لزوماً با یکدیگر برخورد می کنند و لبخند ناخواسته ناشی از این تقابل درخواستی باعث می شود آشتی کنید و دوباره دوست شوید.

فیلمی که مشاهده می کنید یکی از کوچه های آشتی در بافت تاریخی و فرهنگی کاشان را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *